Państwa prawo w Niemczech jest naszą sprawą.

Kancelaria nasza udzieli Państwu porad w zakresie prawa niemieckiego i reprezentuje Państwa przed sądami w Niemczech. My prowadzimy pertraktacje z Waszymi partnerami, przygotowujemy projekty umów i opinie prawne. Wszelka korespondencja prowadzona jest w dwóch językach.

Podwójna kwalifikacja zawodowa oraz długoletnie doświadczenie adwokackie pozwalają na udzielenie Państwu kwalifikowanej pomocy prawnej zwłaszcza jeżeli chodzi o dochodzenie Waszych praw na terenie Niemiec w zakresie zagadnień prawa:

mark orangehandlowego i spółek kapitałowych

mark orangecywilnego

mark orangerodzinnego

mark orangepracy i ubezpieczeń społecznych

mark orangeregulacji wypadków drogowych

mark orangespadkowego

mark orangeegzekucji polskich roszczeń sądowych

Profesionalne i zaangażowane reprezentowanie Państwa interesów i wspólne rozwiązywanie Waszych problemów jest dla naszej Kancelari sprawą oczywistą. Skomplikowane zagadnienia obcego systemu prawnego zostaną przedstawione w przystępnej formie i w zrozumiałym języku przy uwzględnieniu Państwa interesów gospodarczych.

Naszym celem nie jest dochodzenie prawa za wszelką cenę. Kancelarii naszej zależy na znalezieniu rozwiązań prawnych korzystnych dla Państwa pod względem kosztów. Dlatego też kwesie kosztów i ryzyka procesowego wyjaśniane są z naszymi klientami przed objęciem mandatu. W szczególności zwolnienia od kosztów sądowych, do którego mają prawo przed sądami niemieckimi również obywatele polscy, czy też możliwości uzyskania z innych źródeł srodków na finansowanie procesu sądowego.